1 انتخاب ساعت
2 تکمیل اطلاعات
3 پرداخت هزینه
4 پایان
دکتر نرگس لشنی

دکتر نرگس لشنی

متخصص و جراح

زنان و زایمان و نازایی

رزرو نوبت یکشنبه 3 مرداد 1400
آدرس مطب: خیابان توحید میانی - بین چهارراه پلیس و چهارراه نظر - کوچه بهار (شماره 13) ساختمان آریانا - طبقه دوم ، واحد 13
تلفن مطب: 03136267521-22 - 09338238889